Què fem

La plataforma QREPORT és un sistema que permet la recollida de resultats (informe i imatges) per part del pacient i metge referent d’una forma totalment on line. Entre els seus avantatges destaquem:
. Evita el desplaçament del pacient al centre per a la recollida de resultats.
. Permet al pacient i metge referent visualitzar les imatges i informe d’una manera ràpida i segura.
. Elimina els costos d’impressió en paper, creació de DVD i impressió de plaques, a més d’evitar la generació de residus altament contaminants.
. El metge referent pot valorar la utilitat dels informes rebuts i contactar directament amb el radiòleg per resoldre dubtes.

Els principals problemes en els sistemes actuals són:

· Segons recents estudis, el 30% dels DVD que es generen per lliurar imatges mèdiques a pacients no funcionen.

. Més del 70% dels metges referents no visualitzen les imatges per problemes de compatibilitat i lentitud en la càrrega d’aquestes imatges.

. Actualment la gran part d’equips informàtics es fabriquen sense unitat de DVD.

. Les plaques radiològiques i els productes necessaris per a la seva impressió, són altament contaminants i costosos.